:�:F?�r �{��;�V?�w�� �;��J�/��I\�<�fP�no���3�; :m��P���%:<���W?N���bo>��R?Dn�j���^*?�B � �뾪�4?{ ��]���{Z?Һ� �z��{[?0��ɼW��`�>�džEbV��s�>�Gƾj���^*?�B � �뾪�4?{ �u�`��w>@�Ҿ"`��׀>�|ӾɼW��`�>�džEbV��s�>�Gƾ��d��I=����d�iS=T��u�`��w>@�Ҿ"`��׀>�|Ӿ��d��I=����d�iS=T���Vb��7�<|�Vb�����W?N���bo>��R?Dn��]���{Z?Һ� �z��{[?0��D���| k?��ʾusN���j?ݠ̾�Vb��7�<|�Vb����'M�������<��P�Q���$>5�L��$��8<�C���$�<S�V���>=kR�� ��� ?�oE�/8���k?m�=�� ��� ?�oE�/8���k?m�=���޽�P?�l�y���KS?���B��H >�'M�Q���$>5�L�r��}S�V���>=kR�L�>c�*?�e;�_2;>?K�C�� s�� P?#�|z�:D�K?#4�L�>c�*?�e;�_2;>?K�C���޽�P?�l�y���KS?���~��GyU?�< ��^��R�S?�2��w��

�;��J�_w�x��;Q�J�H��P�u<�bP�/��I\�<�fP��$��8<�C���$�<�;b?���<^��>!�^?}����3R�l�?!�+���P�Hz?�*�,�P� �?�H���?��?�{��o���>)���yo��ʴ> [���3R�l�?!�+���P�Hz?�*��l�b%�=["�yi����=P�%��o���>)���yo��ʴ> [��������������������������l�b%�=["�yi����=P�%������������������������n��F%�<����m���&�<����{��3x<���z�� 3x<,��fB�>�;b?���<^��>!�^?}���,�P� �?�H���?��?�{��ވ�-O?���q�8��\?�a�������<���������<����n��F%�<����m���&�<���������<���������<����{��3x<���z�� 3x<,�ﴟ^��R�S?�2�|z�:D�K?#4�Eb�=�22?��6�!��=�)?a�>�Eb�=�22?��6�!��=�)?a�>��ވ�-O?���u�!�K�~?�qǽ���;��s?^.�>p��;�w?���>�����o?���D���| k?��ʾ~��GyU?�< �� s�� P?#�zט��=o?1��usN���j?ݠ̾�� <�y?�`��l$<iy?��f���<�U~?K[��� <�y?�`��l$<iy?��f�#f&<�|?� �q�8��\?�a��]�g�~�~?�����<�U~?K[�#f&<�|?� ����;��s?^.�>p��;�w?���>�����o?���D���| k?��ʾzט��=o?1��usN���j?ݠ̾~��GyU?�< �� s�� P?#��^��R�S?�2�|z�:D�K?#4��ވ�-O?���u�!�K�~?�qǽq�8��\?�a��]�g�~�~?����%�1%�����&�!���!�����"�.���.������-��-�k�9�F��F�,�>�>�$��6��������#�=�:�#�:� �hn5�h5����������2�mD�^�m^�saE��a����8�;�T�8�T�R�?�X�X�"C�7�Q�C�Q�]�Aq�Y�AY�NP�S�l�P�l�j� W�p� p�&>@_�>_�x�\�O�h�\�h�v�q[�u�qu�wi�k���i�����$o���$��(PZ�@�P@�Fs�g��s����ut���u��yHB�(�H(�J;����;��-�����T��������������������}SW�S���������������N�e���N��������������� �����������f�}���f�����4�M���4�����a�I���a�����J�0���J������ �������z�����y�b���y����������������������� �����.�����������g��g��������


Kiwi standing on oval